Disclaimer

Website

Niets van de content, afbeeldingen, broncode of de opmaak van deze website mag zonder toestemming van Spect Gebouwenconsult worden gekopieerd en/of vermenigvuldigd.

Email

Informatie verzonden per e-mail (@spect.nl) inclusief de bijlage(n) is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van het bericht. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming, niet toegestaan. Spect Gebouwenconsult staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Spect Gebouwenconsult kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien een e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

Opdrachtverstrekking

Spect Gebouwenconsult verstrekt slechts opdrachten aan een opdrachtnemer als gevolmachtigde van een in dit of vorig bericht genoemde opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Spect Gebouwenconsult kan als zodanig niet gehouden worden om in te staan voor de betaling door de opdrachtgever. Spect Gebouwenconsult verstrekt op verzoek de volledige naam en adres van opdrachtgever.