Intertoys

Spect heeft op verzoek van Intertoys de mogelijke klimaataanpassingen in het distributiecentrum geïnventariseerd en in kaart gebracht. Doelstelling was een verlaging van het energieverbruik en een beter klimaat in de seizoenen. In overleg met leveranciers, installateurs en certificerende bedrijven zijn er aanpassingen gedaan naar volle tevredenheid van de gebruikers.

Werkzaamheden Spect:
– Inventarisatie temperatuurmetingen
– Rapportage planvorming
– Afstemming certificerende instanties
– Aanbesteding en coördinatie klimaataanpassingen
– Oplevering en begeleiding eindinspectie

Logistiek Bouwen & Verbouwen Intertoys