Maison de Bonneterie

De monumentale winkelpanden aan het Rokin Amsterdam en Gravenstraat in Den Haag hebben een grootschalige, inpandige verbouwing ondergaan. Beide panden zijn optimaal geschikt gemaakt voor de nieuwe huurder H&M. Er zijn constructieaanpassingen verricht, er heeft een asbestsanering plaatsgevonden en er zijn nieuwe liften en roltrappen geplaatst.

Werkzaamheden Spect:
– Opzichterswerk
– Kwaliteit en planning controle
– Rapporteren aan directievoerder

Retail Bouwen & Verbouwen Maison de Bonneterie