VCNOP & OPOPS

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht & Sliedrecht heeft Spect gevraagd om voor een zestal schoollocaties conditiemetingen uit te voeren. Naast het in kaart brengen van het onderhoud heeft Spect ook een duurzaamheidsadvies voor alle locaties uitgebracht.

Werkzaamheden Spect:
– Conditiemeting op basis van NEN2767
– Duurzaamheidsadvies voor de toekomst
– Advies verlaging onderhoudskosten

Scholen Beheer & Onderhoud VCNOP & OPOPS