Wellantcollege

Wellantcollege is de grootste groene onderwijsorganisatie van de Randstad voor vmbo, mbo, cursussen en trainingen.

Voor deze onderwijsinstelling heeft Spect het meerjaren onderhoud van 15 scholen geïnventariseerd en in kaart gebracht voor de komende 30 jaar middels een meerjaren onderhoudsplan. Tevens heeft Spect op diverse locaties controles uitgevoerd op de uitgevoerde werkzaamheden van de contractueel vastgelegde aannemer.

Werkzaamheden Spect:
– Actualiseren bestaande meerjaren onderhoudsplannen
– Kwaliteitscontroles uitgevoerde werkzaamheden

Scholen Beheer & Onderhoud Stichting Wellant