Xenos

Vanwege de expansie in het aantal winkels en daarmee de behoefte aan uitbreiding van opslagcapaciteit heeft Spect al diverse nieuw- en verbouwingen aan het hoofdkantoor en distributiecentrum van Xenos uit mogen voeren. Het merendeel van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden in een operationeel distributiecentrum en/of kantoor. In nauw overleg met de opdrachtgever heeft Spect alle werkzaamheden gecoördineerd en begeleid.

Werkzaamheden Spect:
– Nieuwbouw hoofdkantoor en distributiecentrum
– Coördinatie en begeleiding uitbreiding distributiecentrum (volautomatisch hoogbouwmagazijn)
– Coördinatie en begeleiding aanbrengen van een tussenvloer in een operationeel distributiecentrum
– Uitbreiding hoofdkantoor

Logistiek Bouwen & Verbouwen Xenos